Hygienic planning - Uponor hygiene logic

Подобряване на качеството на водата

Планиране на хигиенична система за питейната вода

Хигиената на питейната вода в рамките на водоразпределителните системи е наша отговорност

Хигиената е науката за защита срещу болести, бактерията легионела и опазването и укрепването на здравето. Хигиена на питейната вода означава безопасна чешмяна вода, която не представлява значителен риск за здравето през целия период на консумация, както е определено от Препоръките.

Питейната вода е най-важният елемент от живота. Гарантирането, че този елемент остава в перфектно хигиенно състояние – от основната присъединителна връзка до изходната точка – е наша отговорност, а именно да сме в помощ на проектантите, водопроводчиците и операторските фирми.

Логиката на хигиената на Uponor е разпределителната система за питейна вода, която осигурява първокласни хигиенни стандарти с децентрализирано генериране на топла вода, метода на “контурната” инсталация и автоматично промиване на тръбите, за да се елиминира застояване на водата в системата. 

Основни правила за осигуряване на добро качество на питейната вода

За да се избегне образуването на биофилм, инсталациите за питейно водоснабдяване трябва да бъдат планирани възможно най-малки. С топлинния интерфейсен модул чешмяната вода се загрява при поискване.
Логика на хигиената на Uponor – топла вода
Студената вода трябва да бъде < 25 °C
Топлата вода трябва да бъде > 55 °C
Технологията и методите за проектиране на тръбите на Uponor помагат да се поддържа температура на водата под 25 °C и да се избегне затоплянето на тръбите за студена вода.
 
Планиране на хигиената Поддържане на правилната температура

Инсталациите за питейно водоснабдяване трябва да се планират така, че да осигуряват достатъчен обмен на вода на всеки 72 часа/ поне на всеки 7 дни. Контурните инсталации на Uponor и устройствата за автоматично промиване помагат за движението на водния поток и избягването на стагнация през цялото време.

Хигиенно планиране Водата трябва да тече

Какво представлява легионерската болест?

Знаете ли, че над 656 097 смъртни случая са причинени от свързани с водата заболявания тази година? Въпреки че повечето случаи не са докладвани изцяло от много от специалистите, най-опасната инфекция, свързана с водата, е легионерска болест, като пневмония от легионела (легионелоза). Болестта се причинява от развитието на опасната бактерия легионела в замърсена вода с 10 – 15% смъртност при заразени пациенти. Научете повече:

Legionnaire's Disease Fact Sheet

Директива на ЕС за опазване на питейната вода

Какво означава това за вашата инсталация за питейна вода?

Европейският съюз отдавна има политика по отношение на питейната вода, която гарантира, че водата, предназначена за човешка консумация, може да се консумира безопасно на целия континент. ЕС повиши стандартите на директивата за питейната вода с цел подобряване на достъпа до вода за всички, подобряване на хигиенните стандарти за питейна вода и увеличаване на прозрачността за всички потребители. Следователно качеството на питейната вода трябва да се контролира чрез стандарти, основани на най-новите научни доказателства и трябва да бъде ефективно и ефикасно наблюдавано. Освен това потребителите в целия ЕС трябва да получават адекватна, навременна и подходяща информация за хигиената на питейната вода.
Прочетете още
EU directive

Хигиена на питейната вода от планиране и монтаж до мониторинг

Uponor ви предоставя подробна информация за изисквания за хигиена на питейната вода, предлага ви помощ при проектиране за HSE и BIM и ви кани на обучителни сесии за системи за чиста вода в Uponor Academy.

Открийте повече за хигиената на питейната вода с брошури

thumbnail

PDF 3.83MB

Прочетете повече за принципа и решенията на Логика на хигиената на Uponor
PDF 1.55MB

PDF 3.52MB