Uponorin ratkaisut teollisuuteen

Строителни решения

Промишлени сгради

Бъдещето се крие в промишлеността

Световното промишлено производство ще бъде взаимосвързано с модерната информационна и комуникационна технология в идните години. Това ще изисква интелигентни и дигитално свързани системи. Много креативни умове вече работят по бъдещи проекти за устойчив и енергийноефективен свят. Все по-често срещани в сградите са мрежи, които могат да контролират своето техническо оборудване по самостоятелен начин. Автоматично реагират на влиянията на околната среда и предпочитанията на техните обитатели. Със своето портфолио от иновативни продукти и системи Uponor разполага с нужното, за да отговори на нуждите на бъдещето.

промишлени сгради

Ефективни енергийни концепции за съоръжения тип „зала“

  • Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи
  • Надеждни, доказани продукти
  • Възможно най-добрата работна и производствена среда
  • Максимална гъвкавост при използването на пространството

 

Повече за решенията за промишлени сгради

Чиста питейна вода по всяко време

Хигиеничните инсталации за питейна вода са жизнено важни в сгради, където се събират много хора. Това изисква тръбната мрежа да бъде в напълно хигиенично състояние, от точката на доставка до точката на ползване.
Научете повече за решенията за водоснабдяване
Водопровод
Инсталатор

Ползите за вас

От индустриалното лъчисто отопление до разпределителните шкафове и от решенията за локални топлофикационни мрежи до снабдяването с хигиеничната питейна вода – иновативните системи на Uponor обхващат цялата гама от инсталационни технологии. Всяка отделна част се изпробва и тества, има дълъг експлоатационен живот и е лесна за монтаж. Естествено можете да се възползвате и от нашия широк набор от услуги. От нашите търговски представители до Uponor Academy: нашите експерти са на ваше разположение, предлагайки поддръжка във всички фази на проекта.

Факти

  • Проектиране на специфични решения за всеки клиентски проект
  • Доказано качество и надеждност
  • Пълни системи от един-единствен източник
  • Устойчиви на корозия системи
  • Бърз и лесен монтаж
  • Подходящи за възобновяеми енергийни източници
Собственик на сграда

Ползи

За инвеститорите и ползвателите на промишлени и логистични съоръжения икономическата ефективност на дадена сграда в крайна сметка е най-важният критерий. Ето защо е необходимо да бъдат открити решения за дизайна на сградата и в частност за отопление и охлаждане, които гарантират възможно най-ниски разходи за енергия, ремонт и поддръжка през периода на експлоатация.

Uponor разбира условията, нужни за съхранението на голямо разнообразие от стоки: например хранителни продукти, електронни компоненти или хартиени изделия. Нашите решения гарантират постоянна температура и влажност и могат да ги гарантират на всички нива на съоръжението, без да се изисква техническо оборудване. Допълнителните изисквания могат лесно да бъдат изпълнени. Имате цялата необходима свобода при използването на пода на съоръжението.
Архитект/Проектант

Ползи

Всеки, който планира промишлено съоръжение, с решенията на Uponor си гарантира намаляване на консумацията на енергия. Това определя специфични изисквания за използване на възобновяеми енергийни източници и алтернативни мерки за осигуряване на енергия за отопление и охлаждане.
Решенията на Uponor за разпределение на топлина в промишлени сгради, когато са вградени в бетона, допринасят за оползотворяването на отпадната топлина. Това значително намалява разходите за доставка на топлинна енергия в промишлени сгради.

50% от първичната енергия, използвана при производство, се превръща в отпадна топлина, която може да бъде повторно използвана. Когато се използва отпадъчна топлина, възможно е да се избегнат скъпите мерки за подобряване на енергийната ефективност на обвивката на сградата.

Здравословна и продуктивна стайна температура

Нашите енергийноефективни решения са идеални за използването на възобновяеми енергии и намаляването на консумацията на енергия и емисиите на CO2. Предоставяме поддръжка с цялостно обслужване – от подготовката на проучване за осъществимостта до въвеждането в експлоатация и други клиентски услуги.