Продукти

Доставка на питейна вода с тръба и фитинги на Uponor

Питейната вода е живот с тръбите и фитингите на Uponor

Всеки има нужда от вода: растенията, животните и, разбира се, ние хората. Средностатистическият човек в частно домакинство консумира около 250 литра прясна вода на ден.

Ето защо доставката на хигиенична питейна вода е от решаващо значение за нашето здраве и качеството ни на живот. Инфраструктурата за водоснабдяване често е в лошо състояние и трябва да се модернизира. Uponor предлага безопасни и надеждни решения за осигуряване на безупречно от хигиенна гледна точка водоснабдяване в сгради с тръби и фитинги Uponor.

 

Системи за питейна вода и хигиена на питейната вода

Тръбите и фитингите на Uponor отговарят на местните стандарти

Те се регулират напр. в Германия в директива VDI / DVGW 6023 "Хигиена при доставки на питейна вода. Изисквания за планиране, изпълнение, експлоатация и поддръжка".

Най-важните точки са:

Ниско съдържание на вода
Работа без стагнация
Редовен обмен на вода във водопроводната система

 

Печелите предимство с тръбите на Uponor и фитингите на Uponor

Решения за търговски сгради
  • Оптимална хигиена
  • Съответства на стандартите за питейната вода
  • По-малко фитинги
  • Оптимизирана загуба на налягане

 

Решения за жилищни сгради
  • Хигиенно безопасно използване на питейна вода
  • Звукова защита
  • Стабилен воден поток
  • Удобно ползване

 

Открийте повече за хигиената с водопроводните системи на Uponor

F00A299BBDB04B96882214C8CE3497B9

Uponor plumbing systems and hygiene installation

Salesfolder

PDF 19.32MB