Contec

Таванно отопление и охлаждане

Активиране на бетонната сърцевина Contec

Иновативни, устойчиви и икономични

Uponor Contec използва топлинната маса на бетонната конструкция на сграда чрез инсталиране на тръби, които могат да транспортират отоплителна и охлаждаща вода. Тавани, под и стени ще бъдат използвани за охлаждане и за подпомагане на отоплението на сградата. Вградените тръби използват бетонната маса за съхраняване и обмен на топлинна енергия.

Uponor Contec не е климатична система и не заменя подходящата вентилационна система. Но тъй като може да се справи с базови натоварвания, Uponor Contec свежда конвенционалните системи за свеж въздух до хигиеничния здравословен минимум и позволява идеален и продуктивен вътрешен климат. Тя е невидима, безшумна и без въздушни течения. Температурата на работа на системата е близка до околната температура. По този начин системата Uponor Contec може да бъде идеално комбинирана с възобновяеми енергийни източници.

Uponor Contec TS разширява активирането на бетонната повърхност така, че да включва „термично гнездо“, което позволява елементите за охлаждане/отопление и/или компенсация на пиковите товари да се окачват директно от бетонния таван. Системата има автоматично заключващо устройство. Това означава, че допълнителните окачени елементи могат да бъдат свързани на по-късен етап, без преди това да се налага източване на системата. Uponor Contec TS се монтира директно върху кофража на подовата плоча и се бетонира заедно с разпределителните линии.

В заключение системата Uponor Contec е икономична поради по-ниски инвестиции, разходи за поддръжка и ниски разходи през целия жизнен цикъл. Спестяванията могат да бъдат постигнати по време на строителната фаза и по време на експлоатационния живот на сградата – принос към устойчивостта.

Области на приложение:


 • Лъчисто отопление и охлаждане в охладени тавани за основни товари в търговски сгради
 • TABS се превърна в стандарт за новопостроени офиси за охлаждане
 • Идеално в комбинация с механични и/или естествени вентилационни системи
 • Може да се използва с възобновяеми енергийни източници
 • Икономически ефективно поради по-ниски инвестиционни разходи, разходи за поддръжка и ниски разходи за жизнения цикъл

 

Основни предимства:


 • Uponor Contec и Contec ON са интегрирани в структурата на сградата и активират топлинната маса на сградата за отопление и охлаждане
 • Поддържа сертификатите за устойчивост на сгради, напр. LEED, BREEAM и DGNB
 • TABS работи безшумно
 • Ниска инвестиция и енергийно ефективна работа
 • Оптимизирано използване на възобновяеми енергийни източници
 • Без ограничения в дизайна на помещенията
 • Надеждна и доказана система Uponor, инсталирана в над 1000 сгради от 1997 г. насам
 • Система почти без поддръжка

 

Спецификации за различни системи Uponor TABS

Contec

Накратко за Uponor Contec

 • Ниски инвестиционни разходи
 • Оптимално използване на възобновяеми енергийни източници   
 • Съвместимост със сертификати за устойчивост за сгради, като например от LEED, BREEAM и DGNB
 • Компоненти почти без поддръжка
Contec ON
contec

Накратко за Uponor Contec ON

 • Оптимално за компенсиране на пикови натоварвания и за контрол на температурата в отделни помещения или зони
 • Кратко време за реакция и добра управляемост
 • Модули за бърз ход на строителството и сглобяеми елементи за използване с 14 мм PE-Xa тръба
 • Uponor Contec термичен контакт T2 за опции за увеличаване на охлаждащата мощност чрез свързване на допълнителни окачени елементи като охлаждащи платна
 • Съдействие при проектиране от Uponor и BIM модели

 

 

Contec thermal socket
Uponor Tabs thermal socket schematic view

Схематичен изглед:

 1. Термичен контакт T2 с Q&E и Push връзки
 2. Uponor Contec
 3. Таван за отопление и охлаждане
Uponor Tabs thermal socket

Накратко за Uponor Contec TS

 • Поддържане на резервна допълнителна топлинна енергия
 • Гъвкавост при промяна на стаята или използване на стаята в последствие/по-надеждно планиране

Прегледайте или изтеглете брошури за TABS Термично активирани сградни системи

8ED9A1C991EF4ED5BD4DD01DF3EAA095

PDF 7.43MB

PDF 10.20MB

PDF 937.81kB

PDF 123.02kB

PDF 1.43MB

PDF 1.69MB

PDF 1.12MB

PDF 1.36MB

PDF 567.08kB