Таванно отопление и охлаждане

Активиране на бетонната сърцевина Contec

Иновативни, устойчиви и икономични

Uponor Contec използва топлинната маса на бетонната конструкция на сграда чрез инсталиране на тръби, които могат да транспортират отоплителна и охлаждаща вода. Тавани, под и стени ще бъдат използвани за охлаждане и за подпомагане на отоплението на сградата. Вградените тръби използват бетонната маса за съхраняване и обмен на топлинна енергия.

Uponor Contec не е климатична система и не заменя подходящата вентилационна система. Но тъй като може да се справи с базови натоварвания, Uponor Contec свежда конвенционалните системи за свеж въздух до хигиеничния здравословен минимум и позволява идеален и продуктивен вътрешен климат. Тя е невидима, безшумна и без въздушни течения. Температурата на работа на системата е близка до околната температура. По този начин системата Uponor Contec може да бъде идеално комбинирана с възобновяеми енергийни източници.

Uponor Contec TS разширява активирането на бетонната повърхност така, че да включва „термично гнездо“, което позволява елементите за охлаждане/отопление и/или компенсация на пиковите товари да се окачват директно от бетонния таван. Системата има автоматично заключващо устройство. Това означава, че допълнителните окачени елементи могат да бъдат свързани на по-късен етап, без преди това да се налага източване на системата. Uponor Contec TS се монтира директно върху кофража на подовата плоча и се бетонира заедно с разпределителните линии.

В заключение системата Uponor Contec е икономична поради по-ниски инвестиции, разходи за поддръжка и ниски разходи през целия жизнен цикъл. Спестяванията могат да бъдат постигнати по време на строителната фаза и по време на експлоатационния живот на сградата – принос към устойчивостта.

Накратко за Uponor Contec

  • Ниски инвестиционни разходи
  • Оптимално използване на възобновяеми енергийни източници   
  • Съвместимост със сертификати за устойчивост за сгради, като например от LEED, BREEAM и DGNB
  • Компоненти почти без поддръжка
Contec TS

Накратко за Uponor Contec TS

  • Поддържане на резервна допълнителна топлинна енергия
  • Гъвкавост при промяна на стаята или използване на стаята в последствие/по-надеждно планиране