Стенно отопление и охлаждане

Система за сух монтаж Renovis

Система за гипсокартон за проекти за енергийно реновиране

Uponor Renovis за гипсокартонени стени се състои от 15 mm гипсокартонена плоскост, в която PE-Xa тръбата от висок клас на Uponor е вече предварително вградена. Елементите могат да бъдат монтирани като гипсокартонени плоскости върху стени от почти всякакъв вид, като се използват наличните на пазара профили 27/60 CD. Това означава, че няма нужда от сложна разрушителна работа. Съответно съществуващите имоти могат да бъдат бързо реновирани, докато в същото време се ползват. След като фугите са запълнени и изравнени, с елементите Uponor Renovis може лесно да се започне работа веднага.

Uponor Renovis също позволява отделните стаи да бъдат отоплявани чрез система за лъчисто отопление, интегрирана в съществуващата високотемпературна система с радиатори. Не е необходимо да се заменя съществуващата отоплителна система, позволявайки и тя да бъде индивидуално адаптирана според нуждите на потребителя. Това намалява разходите и също така позволява огромна свобода на проектиране при реновиране на отделните стаи. Свързването на системата с обикновен колектор на Тихелман също улеснява работата на инсталаторите, когато става въпрос за подредбата на отоплителните кръгове, регулацията и монтажа.

Също така Uponor Renovis може да се монтира като охлаждаща таванна система.

Накратко за Uponor Renovis

  • Стабилен ефект на кримпване: Тръбният фиксиращ елемент закрепва тръбата върху инсталацията
  • Възможност за вграждане на вентилация, светлинни източници или други електрически устройства
  • Монтаж върху всякакви стенни повърхности
  • Комфорт в стаята при ниски температури на отоплителната система