Magna industrijski razdjelnik

Доставка и разпределение

Колектор за индустриални приложения Magna

Идеалното решение за приложения в промишлеността

Индустриалният колектор Magna от Uponor е лесен и практичен за монтаж, тъй като модулната му конструкция означава, че правилното решение за разпределение може да бъде изградено от отделни разпределителни блокове за широк спектър от изисквания и типове сгради.

Индустриалният колектор Uponor Magna е специално проектиран за използване в промишлени съоръжения. В зависимост от ситуацията на строителната площадка, колекторът Uponor Magna се монтира върху съществуваща стена преди циментирането или, ако няма стени (все още), може да се монтира върху допълнителна конструкция, осигурена на място. Отоплителните тръби Uponor PE-Xa се полагат от нивото на отопление под колектора в конекторната плоча на Uponor и се свързват. Захранващите линии на колектора могат да се свържат отляво от едната страна и отдясно от другата страна или могат да се свържат с колектора алтернативно.

Накратко за колектор Magna

  • Идеален за индустриални приложения
  • Модулна система с три компонента
  • Колекторни тела за 2 до 20 отоплителни кръга
  • Включва термометър и манометър
  • Опция за допълнителен напълно монтиран конектор със заключващ пръстен
  • 25 x 2,3 mm или G 3/4" Евроконус