Dostava pitke vodde

Продукти

Снабдяване с питейна вода

Питейната вода е живот

Всеки се нуждае от вода: Растенията, животните и, разбира се, хората също. Средностатистическият човек в едно домакинство консумира около 250 литра прясна вода на ден. Ето защо хигиеничната доставка на питейна вода е от решаващо значение за нашето здраве и качество на живот. Водоснабдителните мрежи често са в лошо състояние и се нуждят от обновяване. Uponor предлага безопасни и надеждни решения за гарантиране на безупречна по отношение на хигиената доставка на питейна вода в сградите.

Системи за питейна вода и хигиена на питейната вода

Хигиенно чистата доставка на питейна вода е особено важна в жилищните сгради, както и в търговски и обществени сгради като хотели, домове за възрастни, болници и спортни съоръжения. Строителите, собствениците и операторите са отговорни за хигиената на питейната вода и за това снабдяването с питейна вода да отговаря на законовите изисквания. Последните са регулирани, например в Германия в предписание VDI/DVGW 6023 „Хигиена при доставката на питейна вода“.

Изисквания за планиране, изпълнение, работа и поддръжка“. Най-важните точки са:

● Ниско съдържание на вода
● Работа без застой
● Редовен обмен на вода в системата за питейна вода

Еднофамилни жилища

Композитна тръба Uponor в хигиенна серийна инсталация.

Гледайте видеото, за да видите защо Uponor препоръчва т.нар. „контурна инсталация“. Това е най-безопасният вид инсталация с цел отговаряне на хигиенните изисквания (в сравнение с Т-инсталации или серийни инсталации).

 

По този начин печелите от решенията на Uponor

Решения за търговски сгради

Предимства на контурната инсталация

Хотелите, домовете за възрастни хора и болниците са под особено строг контрол от здравните органи. Провеждат редовно тестване на инсталационните системи съобразно Наредбата за питейна вода на Германия, за да гарантират използването на безопасна от гледна точка на хигиената питейна вода. Операторите на системата носят отговорност за осигуряване на доставката с хигиенно безопасна питейна вода.
Когато използването на водата често се прекъсва, се изисква експертизата на специалист. Хигиеничната система за отпадни води Uponor Smatrix Aqua PLUS например гарантира редовния и безопасен обмен на вода съобразно Наредбата за питейна вода.

Решения за жилищни сгради

Решения за жилищни сгради

Наредбата за питейна вода изисква от собствениците на домове редовно да проверяват водопровода за легионела. Легионелата се размножава както във водопроводи за гореща, така и за студена вода, поради стагнация и невъзможност за поддържане на температурата в диапазона от 25 до 50 °C.
Системите за питейна вода се подпомагат от U-образни стенни колена, които се използват в точката на свързване на батерията. Това предотвратява зоните на стагнация по сигурен начин. Етажните и индивидуални захранващи линии за гореща вода с обем на водата над 3 литра трябва да бъдат оборудвани с циркулация до точката на добиване, съгласно работен лист W551 на DVGW [German Technical and Scientific Association for Gas and Water]. Това обаче причинява проблеми за инсталациите за студена вода. Празните пространства на инсталацията на предната стена може например да се нагряват. Дори когато „циркулацията“ е през контури, това може да доведе до нежелано загряване на питейната вода при фитингите, които пренасят студената вода, и студената вода в инсталацията. Монтажът на пръстени на пода не позволява това да се случи.