Иновация

Управление на нуждите от вода

Икономично използване на водния ресурс

Водата е от решаващо значение за хората, животните и растенията. Много хора изобщо не знаят, че това е и ограничен ресурс на нашата планета. Водата е нашият най-важен ресурс и все повече ще се превръща в център на внимание през следващите години. Съответно, в бъдеще професионалното управление на водните ресурси ще бъде от решаващо значение за оцеляването на нашата планета. Uponor непрестанно разширява експертния си опит в областта на питейната вода. За тази цел заедно с нашите партньори ние разработваме нови технологии. Мониторингът на качеството на водата и свързването на интернет на нещата с интелигентния мониторинг и контрола на снабдяването с питейна вода са стъпка в правилната посока към сигурно бъдеще.

Мониторинг и намаляване на потреблението на водата

Uponor е иновативна не само в областта на разработването на продукти, но и по темата„Интернет на нещата“. Нашият американски партньор Belkin International е един от водещите доставчици в областта на потребителската електроника, мрежови технологии и технологии за умни къщи. Съвместното предприятие „Phyn“ комбинира компетенциите и на двете фирми. Те разработват системи за автоматично наблюдение на потреблението на питейна вода в сградите. Целта е да се предотвратят течове и в крайна сметка да се намали потреблението на вода. Това създава уникална добавена стойност, от която потребителите в крайна сметка печелят толкова, колкото и индустрията.
С това съвместно предприятие Uponor значително разширява своите съществуващи области на приложение. Същевременно фирмата също повишава компетенциите си по отношение на снабдяването с питейна вода и хигиената. За пръв път интернет на нещата се свързва с интелигентен мониторинг и контрол на снабдяването с питейна вода. Това е важна стъпка в областта на технологиите за умни къщи.

Система за ранно предупреждение за течове

Фирмите за комунални услуги биха могли да избегнат загубите на вода по време на преноса и по този начин да спестят ресурси и пари. Ранното алармиране за течове или счупване на тръбите намалява щетите и така намалява застрахователните премии например. Експертите планировчици ще могат да осъществяват достъп до цифровите данни от системи, които вече са монтирани, при планиране на размерите на системите за питейна вода. Фирмите, специализирани в ОВК, биха могли да предложат на клиентите си услугата допълнителен мониторинг:

Прочетете повече
Phyn

Анализ на качеството на водата за секунди