Вода – Качество на живот – Ефективност – Uponor работи върху бъдещи решения

Иновация в Uponor

Питейната вода е оскъдна в световен мащаб – Uponor допринася за опазването на този ценен ресурс

Как потребителите и промишлеността ще използват нашия ценен воден ресурс за в бъдеще? Това е централна тема на бъдещето. Uponor е ангажирана с устойчивото използване на водата и разработва иновативни концепции, които ви дават възможност да се наслаждавате на безопасна питейна вода и икономично потребление

Все повече хора живеят в градовете – Uponor гарантира качеството им на живот

В гъстонаселени региони е особено важно да се гарантира качеството на живот на населението. Това важи за всички области: У дома, на работа и през свободното време


Дял на градското население в индустриализираните държави
Източник: Roland Berger

гарантира качеството

Поглед в лабораторията на бъдещето на Uponor: Идеи, проучвания, концепции

Като новаторска компания, Uponor инвестира значителни средства в научноизследователска и развойна дейност. Uponor поддържа интензивен диалог със своите клиенти и партньори. Участвайте в обмена на опит. Разкажете ни за своите желания и опит. Или ни кажете къде виждате потенциал за по-ефективно използване на енергията и хигиенично управление на водата. Заедно намираме решения, които са от полза и на останалите.

Имаме нужда от креативни умове, за да развием идеите си още повече. Uponor цени високо доброто образование и обучение на своите служители. Ще намерите повече информация относно работата в Uponor, както и за свободните работни места тук
. За клиенти и партньори предлагаме семинари и събития в Uponor Academy по актуални теми, свързани с водоснабдяването, отоплението и охлаждането. Можете да намерите информация тук.